Utbildning på forskarnivå vid IKV

Institutionen för kirurgiska vetenskaper har ca 200 registrerade doktorander. Vid institutionen bedrivs klinisk forskning inom olika kirurgiska specialiteter såväl som preklinisk forskning och ren grundforskning.  

Institutionen sorterar under den medicinska fakulteten. Gemensamma regler och riktlinjer för forskning inom medicinska fakulteten finns på fakultetens hemsida www.medfarm.uu.se. Där kan du bland annat ta del av de lagar och förordningar som reglerar forskarutbildningen, hämta information om antagningskrav, obligatoriska kurser, uttag av examen och hämta nödvändiga blanketter.

Flertalet av doktoranderna vid institutionen är kliniska doktorander, d.v.s. de är som regel läkare eller sjuksköterskor, anställda vid Akademiska sjukhuset eller annat sjukhus. Istället för doktorandanställning har de avtalat med arbetsgivaren att viss del av arbetstiden kan avsättas för forskarutbildning. Förutom anställda vid Akademiska sjukhuset har vi doktorander vid centrum för klinisk forskning i Västerås, Gävle och Falun och sjukhus i en rad andra orter i landet.

Forskningsprojekten bedrivs vanligen inom någon av våra forskargrupper. Är du intresserad av forskarutbildning inom kirurgiområdet, kontakta någon av forskarna vars arbete du finner intressant. Det finns möjlighet till samarbete i olika form och vi tar in examensarbetare, doktorander och post doktorer i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Bra att känna till

Tre kollegor i läkarkläder som arbetar vid en dator.
Doktorand och forskare arbetar tillsammans på öronforskningen.
Senast uppdaterad: 2021-03-25