Ograduerade medel på IKV

En särskild typ av stipendier som forskarstuderande ska söka är ”Ograduerade forskares anslag vid medicinska fakulteten”. Dessa medel utlyses varje höst med sista ansökningsdag omkring mitten av september. Varje forskarstuderande kan få detta anslag som mest fyra gånger. Pengarna sparas på ett särskilt konto.

Anslagen får användas till:

  1. Driftkostnader och inköp av instrument, apparatur och litteratur för forskningsprojektet.
  2. Resor inom ditt forskningsprojekt
  3. Till trycknings- och översättningskostnader

Blankett finns att hämta från stipendiekansliet. Blanketten är dock endast tillgänglig under ansökningsperioden. Besked om sökta ograduerade medel, kommer till institutionen. 

Uppgifter om forskningskonton

Behöver du besked om transaktioner och saldon på forskningskonton eller konto för ograduerade medel på institutionen för kirurgiska vetenskaper så tar du företrädesvis kontakt med Siv Andersson (siv.andersson@surgsci.uu.se) eller Anna Klärcke Wänn (anna.wann@surgsci.uu.se).

Senast uppdaterad: 2021-08-20