Ladok - registrering av kurser och rapporteringar

Vid varje terminsstart ska du registrera att du är aktiv som doktorand. Detta gör du under fliken Studiedeltagande i Ladok. Du loggar in via länken www.student.ladok.se. Du kommer själv även att kunna se vilka kurser som finns registrerat på dig. 

All övrig registrering i Ladok för doktoranderna på institutionen sköts av Carina Lindberg, Birgitta Haglund, Katja Andersson och Elin Eriksson.

Kontakta via e-post:  

Registreringar i Ladok

För att Ladok-registret ska kunna hållas uppdaterat måste administratörerna få en kopia på all viktig dokumentation som rör doktorandens pågående arbete:

  • Anmälan till doktorandutbildning
  • Intyg på genomförda kurser och presenatationer
  • Anmälan till disputation
  • Protokoll från halvtidsseminarium, licentiatseminarium och disputation
  • Uttag av examen

Detta är grunden för att resultaten ska bli korrekt redovisade.

I slutet av varje termin ska forskningsaktivitet och försörjning redovisas. Rapporteringsunderlag finner du på i medarbetarportalen under Aktivitet, försörjning och individuell studieplan.

Årligen rapporteras studieplanen, Årlig uppföljning för doktorander, som doktoranden och huvudhandledaren går igenom tillsammans. Även examinatorn och doktoranden ska gå igenom studieplanen tillsammans (helst utan huvudhandledare).

Intyg

Forskarstuderande kan själva ta ut sina intyg via www.student.ladok.se. I Ladok syns alla kurser och presenationer som finns inrapporterade och registerade.

Senast uppdaterad: 2021-02-08