Halvtidsseminarium

  • Huvudhandledaren avgör om doktoranden är klar för halvtidsseminarium.
  • Alla obligatoriska kurser ska vara klara.
  • Huvudhandledaren utser lämpliga personer till betygsnämnden. Namn på ledamöter i betygsnämnden lämnas till prefekten.
  • En sammanfattning av arbetet skickas till betygsnämnden och till övriga intresserade.
  • Halvtidskontrollen anslås på institutionen och på den egna kliniken.
  • Information om förestående halvtidskontroll med sammanfattning av arbetet ska lämnas till prefekt Per Hellman (per.hellman@surgsci.uu.se) samt till Carina Lindberg (carina.lindberg@surgsci.uu.se) och/eller Katja Andersson (katja.andersson@surgsci.uu.se) för diarieföring.
  • I samband med halvtidskontrollen ska ett protokoll upprättas, ordföranden i betygsnämnden har ansvaret för detta. Blankett finns att hämta på medarbetarportalen; Forska/Forskarutbildning/Medicin och farmaci/Blanketter.
  • Halvtidskontrollen leds av ordföranden och består till lika delar av ett seminarium givet av doktoranden, en offentlig diskussion ledd av betygsnämnden samt en diskussion bakom stängda dörrar mellan betygsnämnd och handledare.
  • Betygsnämnden ska muntligt, och i en skriftlig sammanfattning av det muntliga, ge doktoranden tips och råd om förbättringar.
  • Protokollet ska lämnas till Carina Lindberg, Katja Andersson eller Elin Eriksson för registrering i Ladok. Originalet skickas till medicinska fakulteten (KUF).

Mer information från MedFarm

Senast uppdaterad: 2021-04-23