Om institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper är en del av den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet som främst är lokaliserat vid Akademiska sjukhuset. 

Institutionens huvuduppdrag är utbildning, forskning och undervisning. 

Senast uppdaterad: 2021-03-16