iMPACToR - ett mentorskapsprogram för unga forskare

2019-12-10

Mentorskapsprogrammet iMPACToR är öppet för forskare vid alla institutioner inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Ansök om deltagande i mentorskapsprogrammet iMPACToR senast den 15 december 2019.

För mer information, läs om Mentor Program-iMPACToR här.