Swedbanks vetenskapspris

2019-10-28

Göran Laurell är 2019 års mottagare av ”Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per-Algot Mångbergs minne”.  Prissumman är på 50 000 kronor och prisceremonin genomfördes under Umeå Universitets årshögtid lördagen den 19 oktober. 

Grattis Göran! 

– Jag värderar det här priset mycket högt, säger Göran Laurell. Jag vet sedan tidigare att resultat av min forskning har kommit patienter till gagn så för mig är priset en personlig bekräftelse på att den forskning jag bedrivit under 35 år värdesätts.

Läs hela artikeln på Swedbanks sida.