Kurs i datortomografi VT20 - en modifierad distanskurs

2019-10-17

Målgrupp är röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Kursen är en uppdragsutbildning som syftar till att öka specialkunskapen hos personal som redan nu arbetar, eller planerar att arbeta, med datortomografi. Sista anmälningsdag är 15 januari 2020.

Kursen syftar till att studenterna efter avslutad kurs på simulator kan utföra vanligt förekommande DT-undersökningar, utföra bildkvalitetskontroll och basal bildbehandling. 

Kursen ger även djupare förståelse och grund för forskning och utvecklingsarbete inom området. Mer specifikt inkluderar kursen teknik & fysik, strålskydd, anatomi, undersökningsmetodik inkl. parameterinställningar, dosmodulering och kontrastförstärkningsteknik samt genomgång av de olika organsystemens DT-patologi.

Omfattning: Kursen omfattar 15.0hp och ges som en modifierad distanskurs med ca 10 träffar under perioden 20/1-5/6 och kan läsas parallellt med kursen i magnetisk resonanstomografi, 15.0hp.

Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, 180hp el. biomedicinsk analytikerexamen, 180hp.

Kostnad: Detta är en uppdragsutbildning och en kostnad för deltagande kommer att ingå.

Anmälan: Senast 15/1 till Annika Häger, e-post: annika.hager@radiol.uu.se

Kurskod: 8DR715

Kontaktperson 

Camilla Andersson, universitetslektor, röntgensjuksköterska 

E-post: camilla.andersson@radiol.uu.se

Kursinformation i pdf 

Kurs i datortomografi VT20 

Informationen finns även på vår hemida: https://surgsci.uu.se/Utbildning-IKV/Kurser_och_program/kurspresentationer/