Tid med prefekten

2019-10-04

Nu har vår prefekt Per Hellman avsatt flertalet tider där han kan ta emot dig om du har något ärende som du vill ta upp med honom. Det kan vara vadsomhelst.

Tid som är avsatt är 30 minuter. För att boka in ett möte med prefekten kontakta Birgitta Haglund via e-post birgitta.haglund@surgsci.uu.se eller telefon 018–6114676.