Pris för bästa avhandling

2019-09-13

På kirurgveckan fick Malin Enblad pris för sin avhandling; ”Colorectal and appendiceal peritoneal metastasis. From population studied to genetics”. Avhandlingen blev utsedd till Bästa kirurgiska avhandling 2018. Grattis!