Anmälan till doktorspromotion 24 maj 2019

2019-03-04

För att bli promoverad måste du uppfylla två krav. Du ska före 1 april 2019 med godkänt resultat ha fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen. Du skall självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet senast 22 maj 2019.

Möjligheten att låta sig promoveras finns kvar upp till tre år efter det att du disputerat. 

Länk till Anmälan till vårpromotionen. (Sista anmälninsdag är den 1 april.)

Länk till information om Doktorspromotion
 

Kontakt

För mer information kontakta: doktorspromotion@uadm.uu.se