Utlysning forskarskoleplatser NatiOn HT 2019

2018-11-16

Karolinska Institutet och Uppsala universitet utlyser kursplatser inom NatiOn – en nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning. Forskarskolan pågår under tre år och du läser 30 hp vilket täcker de kurspoäng du behöver under forskarutbildningen vid de flesta lärosäten. 

Utlysning sker november 2018 och deadline för ansökan är 31 januari 2019. Forskarskolan startar under hösten 2019. Besked om antagning lämnas under mars 2019. Så väl kliniker som prekliniker är välkomna med sin ansökan.
 
Arbete kring finansiering pågår och forskarskolan kommer att ges förutsatt att denna löses. Observera att du måste vara antagen till forskarutbildning inför start av första kursen HT 2019. NatiOn stöds ekonomisk av Styrelsen för forskarutbildning vid KI respektive Uppsala universitet, Cancerfonden, U-CAN vid Uppsala universitet och StratCan vid KI.

Utlysningen 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ki.se/forskarskola/cancer