Institutionens dag

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, ing 10
  • Föreläsare: Doktorander från institutionen; Mats Ahlberg, Dimitrios Argyrakis, Mikael Kontakis, Olof Pettersson, Jesper Rasmussen, Anna Stenson Zerpe, Björn Holm, Johan Mälberg, Konstancija Kisonaite, Danila Madonia och Åsa Okhiria.
  • Kontaktperson: Katja Andersson
  • Internt

Nu är det åter dags för att träffas på en Institutionens dag där doktorander presenterar sina projekt på bara några minuter. Bästa föredrag kommer att utses.

PROGRAM

Kl. 15.00 Introduktion, Per Hellman, prefekt

Kl. 15.05 Presentation av Liisa Byberg, ny prefekt från 1 juli

Kl. 15.15 Mats Ahlberg, Urologkirurgi

Efter radikal prostatektomi på grund av prostatacancer följs patienterna i minst 10 års tid med årlig kontroll av PSA. I en cohort med med 24 års uppföljningstid har vi visat att patienter med gynnsam histopatologi i prostatektomipreparatet kunde ha avslutat uppföljningen efter 5 års tid utan att drabbas av metastatisk sjukdom eller avlidit av prostatacancer. 

Kl. 15.20 Dimitrios Argyrakis, Ortopedi

In recent years, hyaluronic acid (HA) hydrogels have been studied for their potential as drug carriers for the treatment of implant-related infections since the use of antibiotic-loaded HA hydrogels can reduce or prevent bacterial colonisation and biofilm formation. To our knowledge, no current study systematically evaluates the efficacy and toxicity of a range of antibiotic concentrations, with or without HA hydrogels, combining an investigation of their effects on bacteria and the metabolic profile of osteogenic cells. This study aims to evaluate the toxicity of various antibiotic concentrations or antibiotic-loaded HA hydrogels and their effect on the metabolic profile of various osteogenic cell cultures.

 Kl. 15.25 Mikael Kontakis, Ortopedi

Our group aspires to provide solutions to the serious problems of implant-associated infections and bone substance defects. We are investigating the potential of clinically used and experimental silver-coated titanium implants to prevent biofilm formation. In regards to bone defects, we are exploring the potential of 3D-printed collagen models to support bone growth and differentiation, with the aim of using them as grafts in the defect area.

Kl. 15.30 Olof Pettersson, Radiologi

68Ga-DOTATOC-PET/CT has gradually replaced Somatostatin Receptor Scintigraphy for patient selection prior to Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). We tested if deviations in Tumor-to-blood ratio (TBR) in NET patients during PRRT could be associated with differences in patient outcome. Increasing TBR from baseline to follow-up was associated with shorter PFS (HR 2.03, 95% CI 1.13-3.67, n=130) and shorter OS (HR 2.13, 95% CI 1.08-4.28, n=130). TBR may be a useful application in molecular imaging of NET patients undergoing PRRT. 

 Kl. 15.35 Paus

 Kl. 15.40 Jesper Rasmussen, Öron-, näs- och halssjukdomar

Den akuta effekten av furosemid på NKCC1 i cochlean: Furosemids toxiska effekt på innerörat upptäcktes på 70-talet, och mycket höga doser ger en övergående hörsel förlust inom ett par minuter. Furosemid påverkar också innerörats skyddande barriär mot blodet inom en timme.  Vi har studerat det akuta tidsförloppet av effekten på Na-K-Cl kotransportör I i cochlean på marsvin.”

 Kl. 15.45 Anna Stenson Zerpe, Plastikkirurgi

Föräldrar till barn med icke-syndromal kraniosynostos (skallmissbildning) och deras upplevelse av vården inför, i samband med och efter barnets kraniosynostosoperation.

Kl. 15.50 Björn Holm, Handkirurgi

Clinical characteristics and outcome of surgery in trigger finger patients. Background: The aim was to explore clinical characteristics and to describe outcome in a population-based cohort which underwent surgery for trigger finger. Atopy is previously not known to be associated with trigger finger.

Kl. 15.55 Johan Mälberg, Anestesiologi och intensivvård

Ventilation vid hjärtstopp är ett relativt outforskat ämne inom hjärt-lungräddningen. Projektet syftar till att utforska hur ventilering sker vid hjärtstopp på och utanför sjukhus samt undersöka skillnader i ventileringen vid olika metoder av hjärt-lungräddning.

Kl. 16.00 Paus 

Kl. 16.05 Konstancija Kisonaite, Oftalmiatrik

Glaukom är en folksjukdom som leder till blindhet, och idag behövs det mer objektiva verktyg för diagnos och uppföljning av glaukompatienter. Vår tränade deep learning-algoritm analyserar 3D OCT-bilder och tar fram tjockleken på nervfiberlagret kring synnervshuvudet i ögat, vilket kan ge en indikation på glaukomrelaterad uttunning av nervfiberlagret tidigare än de verktyg som finns idag

Kl. 16:10 Danila Madonia, Gastrointestinalkirurgi

Incidens och prognostisk betydelse av ovarialmetastasering hos patienter med peritoneala metastaser som genomgår CRS-HIPEC. Ooforektomi är en vanligt förekommande procedur hos kvinnor med peritoneal metastasering som genomgår CRS- HIPEC som har betydelse för den hormonella balansen och fertilitet hos kvinnor före menopaus. Syftet med denna studie var att analysera andelen av malign histopatologi vid ooforektomi och dess inverkan på överlevnad.

Kl. 16:15 Åsa Okhiria, Plastikkirurgi

Internationally adopted children with cleft lip and palate have more persistent speech errors compared to non-adopted peers. Studien undersöker hur behov av sekundär gomplastik, artikulationsförmåga och velofarynxfunktion ser ut vid fem och tio års ålder hos internationellt adopterade barn med läpp-käk- och gomspalt. Resultaten jämförs med en matchad grupp av svenskfödda barn.

Kl. 16:25 Presentation

Kl. 16:30 Bästa presentation utses med prisutdelning

Kl. 16:40 Magisk överraskning

Kl. 17:00 Mingel med buffé och glass

VARMT VÄLKOMNA!