Handledarutbildning

  • Datum: –16.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1 A
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling.
  • Kontaktperson: Elin Eriksson
  • Personalutbildning

Handledarinformationen är en heldag som anordnas två gånger per år och alltid ges på engelska. Dagen är obligatorisk för huvudhandledare vid avhandlingsarbeten inom medicinsk vetenskap och farmaceutisk vetenskap. Den rekommenderas starkt även för biträdande handledare.

För att bli godkänd på dagen krävs full närvaro. Deltagarintyg utfärdas.

Nästa handledarinformation ges tisdagen den 25 maj 2021 kl 9.00 - 16.30

Program meddelas senare

Lokal: Eva Netzeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1 A

Anmälan