Ansökan om Docentur

Ansökan om Docentur sker numera via nätet.

Länken för ansökan uppdateras varje år. Här är den som gäller för 2012:

http://www2.personalavd.uu.se/jobb/appform.php?lang=sv&case=MEDFARM 2012/1