Skaffa en webbaserad pedagogisk meritportfölj!

Pedagogiska meriter har inte riktigt haft samma tyngd som forskningsmeriter när det gäller exempelvis tillsättning av lektorer och professorer.Till viss del kan det bero på att vi själva inte haft traditionen att dokumentera undervisning som att dokumentera forskning.

Nu finns ett enkelt och praktiskt verktyg som du själv kan använda för kontinuerlig dokumentation av ditt pedagogiska arbete. Du kan sen göra ändamålsanpassade sammanställningar/utskrifter av dina pedagogiska meriter för varje specifikt tillfälle (tex utvecklingssamtal, tjänsteansökningar, ALF-ansökningar).

Den pedagogiska meritportföljen är godkänd av både den Medicinska och Farmaceutiska fakulteten och av  sjukhusledningen vid Akademiska sjukhuset: http://doit.medfarm.uu.se/meritportfolj/ (pedagogisk meritportfölj)

 

Jakob Johansson, överläkare vid anestesikliniken, har varit den främsta drivkraften bakom den webbaserade pedagogiska meritpostföljen.

Jakob Johansson fick det pedagogiska priset inom området medicin och farmaci 2010

Så här presenterades han i det sammanhanget på universitetets hemsida:

För Jakob Johansson står god klinisk handledning i fokus. Med brinnande entusiasm sprider han sina kunskaper och erfarenheter till andra. Med honom som inspiratör och pådrivande kraft har i synnerhet anestesikliniken förvandlats till en veritabel vallfartsort för läkarstudenter när det gäller klinisk praktik. Han har infört klinik-Kurt, ett system för att utvärdera den kliniska handledningen och bemötandet av studenterna. Tack vare sin stora entusiasm har han lyckats engagera studenterna i deras egen utbildning. Slutligen har han också agerat som den främsta drivkraften bakom en webbaserad pedagogisk meritportfölj.