Regler och anvisningar vid IKV

Att tänka på vid bokning av lärare

Externa föreläsare bokas ofta för undervisning. Det uppstår ibland frågor runt arvodering av dessa. I det länkade dokumentet nedan finns en sammanställning som bör kunna ge vägledning. Här behandlas vilka regler som gäller vid arvodering och vilka uppgifter som krävs för att arvode ska kunna betalas ut.

Du hittar information och riktlinjer om bokning av föreläsare, arvodering samt arvodesblankett på Medfarms hemsida. Du kan även kontakta Kommittén för utbildning på forskarnivå via e-post på kuf@uadm.uu.se.