Samverkan vid IKV

Institutionens olika verksamheter är till största delen förlagda till Akademiska sjukhusets område. Den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset är en förutsättning för institutionens verksamhet. Beroendet är ömsesidigt då Akademiska sjukhusets status som universitetssjukhus bygger på att det bedrivs kvalificerad forskning och utbildning vid sjukhuset.

I många fall sker samarbete över institutionsgränser och ofta är kliniker på andra sjukhus, inom och utanför landet, involverade.

På sidan forskningsområden, som finns under fliken forskning, presenterar de olika forskargrupperna sin verksamhet. Där presenteras även en rad av de samarbetspartners som respektive grupp samverkar med.