Anslag från Hjärt- lungfonden

2021-12-01

Susanna Larsson har beviljats ett bidrag från Hjärt- lungfonden om 1,5 Mkr under totalt tre år med start från 2022. Grattis!

Senast uppdaterad: 2022-04-07