Ansvarsfull internationalisering – vad behöver vi tänka på?

2021-06-03

Forskning är till sin natur internationell – men som enskild forskare eller lärare ställs man ibland inför svåra ställningstaganden: Hur gör man till exempel med kontakter till forskare i länder med odemokratiska regimer, där mänskliga rättigheter ringaktas och forskningsetiken kan ifrågasättas? Lyssna till rektorsseminariet om ansvarsfull internationalisering.

Föreläsare på seminariet är Tommy Shih, universitetslektor vid Lunds universitet,  Leif Kirsebom, professor vid Uppsala universitet och Fredrik Bynander, universitetslektor och avdelningschef Försvarshögskolan. Lyssna till rektorsseminariet.

Läs mer på medarbetarportalen: https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/rektorsseminarium 

Senast uppdaterad: 2022-04-07