Informationssäkerhet - en introduktionskurs 10/10 och 29/11

2019-01-08

En översiktlig kurs i informationssäkerhet som bl.a. tar upp riskerna med att använda bristfälliga lösenord, lagra forskningsdata på sin bärbara dator eller andra mobila enheter, skicka känsliga personuppgifter med e-post, använda molntjänster. 

För mer information och anmälan klicka här.