Rättsmedicin

Forskningen på rättsmedicinska enheten görs dels inom ramen för fyra doktorandprojekt och dels som mindre avgränsade studier som görs i samarbete med andra universitet. För närvarande pågår följande doktorandprojekt:

I samarbete med KI görs dels studier avseende narkotikarelaterad död:

I samarbete med Rättsmedicinska instituet på Semmelweisuniversitetet i Budapest görs en studie avseende testikelförändringar hos heroinmissbrukare.