Kraniofacial kirurgi och läpp-käk-gomspalt

Projektledare: Daniel Nowinski 

Forskningsprogrammet samlar kliniska forskningsprojekt kring två huvudproblemområden: kraniosynostos och läpp-käk-gom (LKG)spalt. Projekten runt kraniosynostos vilar på plattformen som genereras den Nationella Högspecialiserade Vården för Viss Kraniofacial kirurgi och genomförs i nära samarbete med flertalet institutioner och enheter.

Den kliniska forskningen om kraniosynostos, kraniofaciala syndrom och LKG-spalt behandlar olika aspekter av dessa missbildningstillstånd. Projekten syftar till att med hjälp av nya kunskap om tillståndens förlopp och rådande behandlingars resultat utveckla vården ytterligare. Projektledaren är huvudansvarig för projekt om kirurgiska utfall efter operation av sagittal kraniosynostos och talet hos personer föda med LKG-spalt. Som samarbetspartner bedrivs projekt om hjärnans utveckling och förekomst av psykiatriska tillstånd hos personer med kraniosynostos och LKG-spalt, ögonfunktion vid kraniosynostos, intrakraniellt tryck vid kraniofaciala syndrom, föräldrars till barn med kraniosynostos upplevelse av vården, samt om strategier för blodtransfussion och vätskebehandling i samband med kraniosynostoskirurgi.

I samarbete med Oommen Varghese och Jöns Hilborn, Institutionen för Kemi, Polymerkemi, Ångströmlaboratoriet, utvecklas nya teknologier för benregeneration. Målet är framtagandet av material för behandling av bendefekter utan kroppsfrämmande biomaterial.

Medlemmar i gruppen 2020
Daniel Nowinski, MD, PhD, universitetslektor, institutionen för kirurgiska vetenskaper, plastikkirurgi

Kraniosynostos
Jesper Unander-Scharin, doktorand 
Johan Nysjö 
Per Enblad, professor
Robin Visvanathar  
Anna Zerpe, doktorand 

Läpp-käk-gomspalt
Åsa Jonasson, legitimerad logoped, doktorand 
Malin Hakelius, MD, PhD
Fatima Jabbari, DDS, PhD 
Monica Blom Johansson, universitetslektor, institutionen för neurovetenskaper, logopedi 

Benregeneration
Mohamad Nasir, doktorand 
Oommen Varghese, universitetslektor, Institutionen för kemi, polymerkemi 
Jöns Hilborn, professor, Institutionen för kemi, polymerkemi

Samarbetspartners, Uppsala universitet 
Mia Ramklint, universitetslektor, institutionen för neurovetenskaper, psykiatri 
Fotis Papadopoulos universitetslektor, institutionen för neurovetenskaper, psykiatri 
Caisa Öster, universitetslektor, institutionen för neurovetenskaper, psykiatri 
Lisa Ekselius, professor, institutionen för neurovetenskaper, psykiatri 
Karin Tillman, MD, doktorand, institutionen för neurovetenskaper, psykiatri 
Eva Larsson, docent, institutionen för neurovetenskaper, oftalmiatrik 
Evangelia Ntoula, institutionen för neurovetenskaper, oftalmiatrik 
Peter Frykholm, docent, institutionen för kirurgiska vetenskaper, anestesi och intensivvård 
Stefan Mogensen, MD, doktorand, institutionen för kirurgiska vetenskaper, anestesi och intensivvård

Samarbetspartners, externt
Lars Kölby, professor i plastikkirurgi med kraniofacial inriktning, Göteborgs universitet 
Junnu Leikola, docent, plastikkirurgi, Helsingfors Universitet 
Arja Heilövaara, professor, Helsingfors Universitet 
 

Senast uppdaterad: 2022-05-03