Information till allmänheten om brännskadestudie

Under 2019 kommer en journalstudie att genomföras vid Akademiska sjukhuset/Uppsala Universitet som undersöker blodåtgång vid behandling av brännskador.

I studien kommer man att analysera samtliga vuxna, vid Brännskadecentrums intensivvårdsavdelning, behandlade patienters mängd blod som tagits i samband med blodprovstagningar under vårdtiden 2010-2019.

Man vet att mängden blod som går åt för olika undersökningar för intensivvårdsbehandlade patienter är relativt stor. För brännskadepatienter som också tappar blod via kirurgiska ingrepp och såromläggningar kan blodförlusten ofta vara avsevärd. Syftet med denna studie är att skapa en uppfattning om hur stor blodförlusten via blodproverna egentligen är. Detta för att kunna bedöma och väga riskerna med en stor blodförlust (via provtagningar) och den medicinska information som erhålls via provsvaren, för att kunna förbättra vården ytterligare.

Kontakt:

För mer information om studien vänligen kontakta studieansvarig: 
Docent, Överläkare Fredrik Huss 
Brännskadecentrum 
Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
e-post: fredrik.huss@akademiska.se