Öron-, Näsa- och Halssjukdomar, Huvud- och Halskirurgi

Ämnesområdet omfattar många vitala organ och funktioner: sinnesorgan för hörsel och balans liksom smak och lukt, andnings-, svälj- och tuggfunktioner och även ansiktsuttryck. Halsen inbegriper även rösten som är ett viktigt instrument i den mänskliga kommunikationen.

Sjukdomar inom alla dessa områden ovan diagnostiseras och behandlas inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. Specialiteten utvecklades från allmänkirurgin under senare delen av 1800-talet till att omfatta bland annat högspecialiserad kirurgi.

Totalansvarig: Professor Göran Laurell  

Forskning:

  1. Facialisnervens sjukdomar, Bell’s pares

  2. Molekylär radionuklid-målsökning av huvud- och halscancer

  3. Nutrition och sväljningsfunktion hos huvud- och halscancerpatiente

  4. Exogen hörselskada och hörselskyddande substanser

  5. Övre luftvägar

  6. Snarkning och sömnapné hos kvinnor – riskfaktorer, undersökningsfynd och konsekvenser

  7. EILO (Ansträngningsutlöst laryngeal obstruction)

  8. Cochleaimplantat och inneröreforskning