Kranio-maxillofacial kirurgi

Detta kliniköverskridande projekts målsättning är att skapa en plattform för utveckling av behandlingen av sjukdomar i käkar, ansiktsskelettet och kraniet. Plattformen vilar på fundamenten (a) virtuell planering inför tumör- traumarekonstruktioner och kirurgisk behandling av medfödda missbildningar (b) framtidens operationssal med datorassisterad kirurgi; för ökad precision, säkerhet, snabbhet och minskad morbiditet (c) utökade möjligheter till grundforskning i ett samverkansnät bestående av nationella och internationella aktörer samt förbättrade undervisningsmöjligheter, (d) test och utveckling av biomaterial för rekonstruktiv kirurgi, (e) kvalitativ och kvantitativa utvärderingar av vården ur patientens anhörigas och personalens perspektiv. 

En powerpoint bild: Multidisciplinary approach to congenital and acquired cranio-maxillofacial defects
Multidisciplinary approach to congenital and acquired cranio-maxillofacial defects.