Implantat och benregenerering

Rehabilitering

Kirurgiska ingrepp och användandet av biomaterial som resulterar i patientfördelar behöver utvärderas kliniskt och experimentellt i laboratoriet. I projektet görs detta i samarbete med nationella och internationella medarbetare inom industri och akademi. Den kliniska vardagen handlar idag om en stor verksamhet inom dental rekonstruktion med implantat och ben- och mjukvävnadsförbättrande åtgärder. Vi kopplar ihop experimentella immunologiska modeller med kirurgiska ingrepp som syftar till att förbättra bensituationen i samband med dentala implantat och i samband med resektioner av käkarna. Större individuellt framställda titannät används vid dessa defekter producerade med världsunik friforms teknik s.k. electron beam melting i samarbete med Mittuniversitetet i Östersund. Vi har påbörjat vidareutveckling av PET/CT-tekniken och molekylära tekniker inom detta område, eftersom detta kan fungera som en helt ny möjlighet till utvärdering av biomaterial in vivo vid sidan av mer traditionella metoder som radiologi och histologi. 

Röntgenbilder på tandimplantat
Bilden nedan (överst), visar patient som saknar det ben i överkäkens vänstra sida som krävs för att installera tandimplantat. Den undre bilden visar situationen med benregeneration efter att ett blodfyllt spatium skapats inne i käkhålan som därefter läker till ben efter ca 6 månader.

Bilden nedan (överst), visar patient som saknar det ben i överkäkens vänstra sida som krävs för att installera tandimplantat. Den undre bilden visar situationen med benregeneration efter att ett blodfyllt spatium skapats inne i käkhålan som därefter läker till ben efter ca 6 månader.