Odontologi och maxillofacial kirurgi

Käkkirurgska klinikens fyra odontologiska specialistenheter - käkkirurgi, käkortopedi, käk- och ansiktsröngen samt sjukhustandvård bedriver forskning inom forskarutbildningsämnet oral och maxillofacial kirurgi. 

Metoder för att förhindra uppkomst av skador i käkområdet, förbättra överlevnaden och få en bättre tuggfunktion utvecklas inom denna forskning. Medfödda missbildningar behandlas, men också skador som orsakats av sjukdom eller olycksfall, exempelvis läpp-, käk- och gomspalt eller defekter efter canceroperationer. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete och till många delar tillsammans med forskningsområdena plastikkirurgi och öron, näs och hals. 

 • Kranio-maxillofacial kirurgi
  • Detta kliniköverskridande projekts målsättning är att skapa en plattform för utveckling av behandlingen av sjukdomar i käkar, ansiktsskelettet och kraniet.
 • Muncancer - tobak, virus, alkohol och malign celltransformation
  • Livsstilsfaktorer, tobak, alkohol, infektioner, diet och munhygien är riskfaktorer för utveckling av munhålecancer.  
 • Virtuell planering, datorassisterad kirurgi och anpassade implantat
  • Årligen drabbas ett stort antal individer av allvarliga olyckor med svårartade huvud- och ansiktsskador som följd, cancer i huvud- och halsregionen, eller föds med kraniofaciala missbildningar. Deras livssituation blir svår varför de är i starkt behov av rekonstruktiv kirurgi.
 • Implantat och benregenerring
  • Den kliniska vardagen handlar idag om en stor verksamhet inom dental rekonstruktion med implantat och ben- och mjukvävnadsförbättrande åtgärder. 
 • Funktion och livskvalitet
  • Ansiktsfrakturer är vanligt förekommande i samband med trafikolyckor, misshandel, sportrelaterade olyckor och arbetsplatsolyckor. Dessa skador utgörs av alltifrån mindre och begränsade solitära frakturer med ingen eller ringa påverkan till multipla skador som drabbar ett flertal av ansiktets vitala funktioner med omfattande funktionsinskränkning som följd. 
 • Telemedicin som komplement i det dagliga arbetet
  • För att hitta ett nytt och mera rationellt och kostnadseffektivt sätt att arbeta har ett telemedicinskt nätverk utvecklats mellan Käkkirurgiska klinikerna (KKK) på Akademiska sjukhuset Uppsala och öppenvårdsmottagningar inom tandvård och sjukvård t i Uppsala Län.

Andreas Thor

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Odontologi & Maxillofacial kirurgi

E-post:
Andreas.Thor[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 6450018-611 6453
Mobiltelefon:
070-6619431