Forskningsområden vid IKV

Såväl forskning som forskarutbildning bedrivs inom ramen för våra forskargrupper. Forskargrupperna representerar olika specialistområden inom radiologi, anestesi/intensivvård och kirurgi.

Forskningsområden inom IKV: 

Senast uppdaterad: 2021-12-19