Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Organisation, IKV

IKV bildades 1998 genom sammanslagning av flera mindre institutioner. De gamla institutionerna utgör nu sektioner av IKV. Sektionerna är av varierande storlek och geografiskt utspridda, flertalet inom Akademiska sjukhuset. Några enheter finns utanför sjukhusområdet.

Funktioner för ekonomi, personal och kursadministration finns vid ing 70 1tr, på Akademiska sjukhuset.

IKV har runt 100 anställda. Många har arbetsuppgifter vid såväl institutionen (universitetet) som vid Akademiska sjukhuset. Det gäller t ex professorer och lektorer som är anställda vid universitetet men fullgör ca 1/3 av arbetstiden kliniskt på sjukhuset.

Omkring 150 doktorander är registrerade vid institutionen. Majoriteten av doktoranderna är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid Akademiska sjukhuset. De har således ingen traditionell doktorandanställning.

Läkare och annan vårdpersonal (utan universitetsanställning), anlitas ofta för undervisning på kurser och program vid IKV.

Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom delar av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen. IKV ansvarar vidare för flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser.

Forskning inom IKV bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet som ingår i IKV. Samverkan mellan olika grupper är viktigt, liksom samverkan med andra institutioner och andra universitet i Sverige och utomlands.

Forskarutbildningen liksom forskningen har sin bas i forskargruppen. Många projekt bygger dock på samarbete mellan olika specialiteter, såväl inom IKV som mellan IKV och andra institutioner.

Forskargrupper inom IKV

Ytterligare  forskningsområden inom IKV är forskning av sjuksköterskor och epidemiologisk forskning. Forskarna här kommer från olika forskargrupper eller specialiteter men forskningen koncentrerar sig på aspekter eller metoder som gör att de i vissa avseenden kan ses som särskilda forskningsområden.

Du som är doktorand vid IKV läs vår Lathund för doktorander. Där finns information och kontaktvägar som du kan ha nytta av.

Handlingar som behöver diarieföras på IKV

För avtal som ska diarieföras, kontakta Siv Utterberg.

För övriga handlingar som korrespondens och handlingar inom forskningen kontakta Karin Johansson eller Higran Saghir.

Länkar till regler och riktlinjer inom området

Arkiv och registratur