Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt


Prefekt och professor i endokrinkirurgi

Per Hellman
per.hellman@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 17

 • Per Hellman är professor i endokrinkirurgi vid Uppsala universitet sedan 2008.
 • Grundexamen vid Uppsala Universitet 1986.
 • Per Hellman disputerade 1993 och blev därefter specialist i kirurgi.
 • Pre- resp. Post Doc. vid Harvard Medical School i Boston 1991-1993, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf och Charité/Virchow-kliniken i Berlin 1999.
 • Under tiden vid Uppsala universitet har Per Hellman varit kursansvarig för Endokrinkursen på T6 (sedan 2007) och Akutsjukvård 2-kursen på T11 (sedan 2001) på Läkarprogrammet, samt ledamot av Områdesnämnden 2014-2016.
 • Per Hellman var vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening 2008-2013.
 • Forskningsmässigt och kliniskt arbetar Per Hellman främst med neuroendokrina tumörer utgående från binjure, tunntarm, pankreas och bisköldkörtlarna.


Stf prefekt och professor i kärlkirurgi

Martin Björck
martin.bjorck@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 08

 • Läkarexamen 1978
 • Doktorsexamen i kirurgi 1998
 • Docent i kärlkirurgi 2002
 • Specialistkompetens i kirurgi 1990. Specialistexamen (profilområdeskompetens) i kärlkirurgi 1998, utfärdat av Svensk förening för kärlkirurgi.
 • Professor i kärlkirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, från augusti 2008. Denna tjänst är Sveriges hittills enda stolsprofessur i ämnet kärlkirurgi.

Stf prefekt och professor i neuroradiologi

Elna-Marie Larsson
elna-marie.larsson@radiol.uu.se
Telefon: 018-611 47 81

Stf prefekt och professor i anestesiologi och intensivvård

Sten Rubertsson
sten.rubertsson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 39 81

 • Professor i Anestesiologi & Intensivvård
 • Överläkare
 • Prodekanus Medfarms Kommittee för utbildning på forskarnivå
 • Stf. Prefekt
   

Ekonomi


Ekonom

Jennifer Ibe
jennifer.ibe@surgsci.uu.se
Telefon: 018-617 01 20
 

Siv Utterberg
siv.utterberg@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 48 55

 • Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys

Ekonomi- och personaladministratör

Siv Andersson
siv.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 26 16

 • Löpande redovisning, såsom fakturahantering, rekvisitioner.
 • Utbetalning av reseräkningar, arvoden, utlägg.
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Bokslut och budgetarbete
 • Arkivering
 • Inventering av anläggningar
 • Ekonomiansvarig vid CKMF (Centrum för klinisk medicinsk forskning)
 • Administration kring Eriksson/Bergholms fonder
 • Backup för personalsamordnare.
 • Skyddsombud för administratörsgruppen vid institutionen
 • Miljöombud vid institutionen
 • Tar fram intyg från Uppdok till doktorander vid behov
 • Registrerar artiklar och uppsatser i DiVA vid behov
 • Ordnar passerkort till universitetsanställda vid institutionen


Personalfrågor


Personalsamordnare

Karin Johansson
karin.johansson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 31 03

Personalfrågor såsom rekrytering, försäkring, semesterbevakning, personalstatistik inför bokslut och lönerevisioner, varsel och övertalighet m.m.

 • Arvoden och reseräkningar, särskilt utlandsbetalningar med SINK-ansökningar
 • Arbetsmiljö: Sammankallande i arbetsmiljökommittén, huvudansvarig för arbetet med arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald: Sammankallande i jämställdhets- och mångfaldskommittén, huvudansvarig för arbetet med jämställdhetsfrågor
 • Inför årsredovisning och VP: Sammanställer arbetsmiljö och jämställdhet samt andra uppgifter med personalanknytning, registrator för IKVs diarium samt för institutionens personalärenden
 • AKKA ansvarig: Gör samtliga ändringar och tillägg för IKV i AKKA (universitetskatalogen), ordnar CAS-inloggningar och e-postadresser
 • Samlar den administrativa personalen till regelbundna träffar för information
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen
 • Distribuerar information till olika grupper t ex om utlysning av stipendier, ograduerade medel, promotionsanmälan m.m.
   

Higran Saghir
higran.saghir@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 49 27


Kursadministration


Kursadministratör

Isabel Eriksson Vestin
isabel.eriksson.vestin@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 31 02

 • Kursadministratör/samordnare inom: Läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Ansvarig för Uppdok, SELMA, NyA och Studentportalen
 • Utlokaliseringssamordnare och ansvarig för reservantagning

Kurser:

 • Klinisk Medicin II, 30 hp T6 (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård II, 6.5 hp T11 (Läkarprogrammet)
 • Kirurgi, 1.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi, 3.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Katastrofmedicin, 0.5 hp (Sjuksköterskeprogrammet)
 • VFU akutsjukvård, del 1, 3.0 hp (Sjuksköterskeprogrammet)
 • Fördjupningskurs i anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor, 15.0 hp
 • Fördjupningskurs i intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15.0 hp
 • Den komplicerade smärtpatienten, 15.0 hp
 • Organdonation och organtransplantation, 15.0 hp
 • Translationell forskningsmetodik inom medicin, 7.5 hp, 15.0 hp, 30.0 hp
 • Medicinsk teknik, 7.5 hp
 • Akutsjukvård för sjuksköterskor 15 resp 30 hp.
   

Åsa Eriksson
asa.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 53 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen Klin Med IV (Läkarprogrammet)
 • Foniatri I (Logopedprogrammet)
 • Foniatri II (Logopedprogrammet)
   

Annika Häger
annika.hager@radiol.uu.se
Telefon: 018-611 45 99, 070-167 90 66

Kursadministratör för:

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Radiologikurserna (Läkarprogrammet)
   

Administration


Katja Andersson
katja.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 29 44

 • Administration kring olika projekt för Sten Rubertsson
 • Arrangemang kring disputationer inom anestesi- och intensivvård
 • Schemaläggning av anestesiplaceringar för kandidater
 • Försäljning av anestesikompendier och HLR-häften
 • Arrangemang kring post-graduate utbildningar
 • Administration kring SK-kurser i ventilatorbehandling, grundläggande intensivvård samt obstetrisk anestesi
   

Elisabeth Bergqvist
elisabeth.bergqvist@akademiska.se
Telefon: 018-611 46 01

 • Anställd vid Akademiska sjukhuset
 • Chefssekreterare för verksamhetsområde kirurgi
 • Registrering i Uppdok för doktorander
 • Arrangemang i samband med disputationer
 • Administration för KUB- och SK-kurser
   

Elin Eriksson
elin.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 45 69

 • Webbplatsansvarig
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Registrerar i Uppdok och tar fram intyg från Uppdok till doktorander
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Sammanställer material från forskargrupperna inför årsredovisningen
 • Administrerar utbildningar och SK-kurser i kolorektal kirurgi
 • Inventerar anläggningar
 • Inköpsansvarig

Projektadministratör

Birgitta Haglund
birgitta.haglund@surgsci.uu.se
Telefon: 018-611 46 76

 • Projektadministratör åt endokrinprofessor och prefekt Per Hellman
 • Sekreterare för KUB-Kansliet (Svensk kirurgisk förening) 

Presentation administratörsgruppen

Klicka på länken nedan för att få upp en presentation med administratörsgruppen på institutionen för kirurgiska vetenskaper. Här finns bland annat bilder på personalen och vad de arbetar med.

Presentation med administratörsgruppen