Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Diskriminering och trakasserier, IKV

Diskriminering och trakasserier får inte förekomma.

Diskrimineringslagen (SFS 2008:257) gäller både i arbetsliv och i utbildningsverksamhet.

Tyvärr vet vi att såväl diskriminering som trakasserier ändå förekommer på de flesta ställen. Är du drabbad?

Hit kan du vända dig för råd och stöd:

Studenter

 • Kursansvarig lärare, studierektor, programansvarig
 • Prefekt, dekan
 • Studentkåren
 • Studenthälsan
 • Uppsala studentkårs jämlikhetsansvarig
 • Enheten för lika villkor vid personalavd.
 • Studerandebyrån

Anställda

 • Närmaste chef, prefekt, dekan
 • Universitetets personalkonsulenter
 • Fackligt ombud
 • Länshälsan
 • Skyddsombud
 • Enheten för lika villkor vid personalavd.
 • Institutionens jämställdhetsombud

Kontaktinformation:

Kontaktuppgifter finns nedan om du känner dig diskriminerad eller trakasserad eller om du har synpunkter på hur vi kan bli bättre när det gäller jämställdhets-/jämlikhetsfrågor.  

Prefekt:

Studierektorer:

Skyddsombud:

IKV:s jämställdhetsombud:

Enheten för lika villkor:

Företagshälsovården:

Mer information: