Department of Surgical Sciences

Postal address
Akademiska sjukhuset entrence 70, 1 tr
SE-751 85 Uppsala

Visiting address
Akademiska sjukhuset entrence 70, 1 tr

Invoice address
Uppsala University
PG1254
SE-737 84 Fagersta

Reference number 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-mail
surgsci@surgsci.uu.se

Head of Department
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Financial Administration
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Course Administration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Human Resource Administration
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organization Number
202100-2932

Registration number for value-added tax VAT SE202100293201

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

New Horizons

Read the Uppsala University magazine New Horizons online or order your own copy!

Universen

Universen is the Uppsala University magazine for employees. Some university news in the magazine are translated into English.

Utlysande av val vid IKV

2017-08-28

Val av ledamöter och suppleanter i institutionsstyrelsen för valkorporationerna TA-personal, forskarstuderande samt akademiska lärare m.fl., utlyses härmed. Valet avser en mandatperiod om 3 år.

Mandatperioden för dem som nu företräder korporationerna löper ut 2017-09-30. Valet sker enligt rektors valföreskrifter 2000-10-25.

För gruppen forskarstuderande krävs för rösträtt att du vid nomineringstidens utgång är registrerad för studier vid Uppsala universitet och har en aktivitetsgrad om minst 10 procent av heltidsstudier.

Rösträtt inom korporation för anställda (lärare m fl resp TA-personal) tillkommer arbetstagare vid Uppsala universitet som vid nomineringstidens utgång är i tjänst med anställning om minst sex månader och med minst 40 % av heltidstjänstgöring med placering vid institutionen.

Mer information

För mer information läs Utlysningen