Utlysning av medel ur Stiftelsen InDevelops u-landsfond

2018-01-04

Stiftelsen InDevelops u-landsfond förklarar härmed  2 470 429 SEK till ansökan lediga. Fondens ändamål är att stödja sådan forskning eller annat kvalificerat utvecklingsarbete som främjar långsiktig kunskapsuppbyggnad vid Uppsala universitet rörande hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018.

För mer information, läs kungörelsen: Stiftelsen InDevelops u-landsfond