Försökspersoner till studie av brunt fett med PET-MR

2016-09-13

Försökspersoner sökes till forskningsprojekt vid Uppsala universitet: Metodutveckling och karakterisering av brun fettväv i människa med PET/MR och termografi. Ersättning utgår.

För forskning kring det bruna fettet behövs tillförlitliga bildgivande metoder. I denna studie kommer vi att utreda om MR (magnetkamera) och termografi (värmekamera) av vuxna i samband med köldstimulering kan användas för att karakterisera det bruna fettet.

Information om studien


Kontakt
För mer information kontakta Elin Lundström, 018-611 9783, elin.lundstrom@radiol.uu.se