Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Vanliga frågor vid IKV

Här finns ett antal nyckelord/områden. Klicka först på första bokstaven i ordet, därefter på nyckelordet för att få veta mer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Adressändring via egenregistrering i Primula

Administratörer och ledning vid IKV

AKKA

Aktivitet och försörjning (information)

ALF

Anmälan till kurser och program

Anställningsvillkor, länk till universitetets HR-guide i Medarbetarportalen

Arbetsmiljö, t.ex Hur arbetar institutionen med arbetsmiljöfrågor? Vem kan jag vända mig till när det gäller arbetsmiljöfrågor?

Arbetsmiljö och hälsa (från A till Ö)

B

Bildskärmsglasögon

Bisysslor, regler och registrering

Betygsnämndsprotokoll

C

CAS

D

Diarieföring

Direktupphandling

Diskriminering

Disputation, anmälningsblankett

Disputationsinformation

Disputation, lathund

Disputationskostnader, riktlinjer

DiVA

DiVA Helpdesk

Docentur, ansökan

Doktorand, liten lathund för doktorander

Doktorandutbildning, se Forskarutbildning

E

EDGAR

Eduroam, se Nätverksuppkoppling med eduroam

Egenregistrering i Primula webb, instruktioner

E-post vid universitetet - Hur får jag det? Varför e-post via uu? Vidaresändning?

Examen

Examensbevis (information och blanketter)

Etikansökan, att tänka på!

F

Fakturaadress till Institutionen för kirurgiska vetenskaper (UU)

Forskarutbildning

Forskningsfinansiering

Forskningskonto - hur får jag reda på saldo och transaktioner på mitt/mina konton?

Forskningsrapporter för institutionen (länk till de senaste)

FRIDA

Friskvård

Förhandsgranskning av avhandlingar

Försäkringsskydd

Försäkringar

G

Gemensam Lön, se information i Reseräkning

Glasögon för bildskärmsarbete

GLIS

Grundutbildning

H

Halvtidskontroll/Halvtidsseminarium (rutiner)

Handledare (inkl byte/tillägg)

Handledarutbildning

Hotell i Uppsala (enligt ramavtalet)

Huvudhandledare 

Hyrbil

I

Individuell studieplan

Institutionsledning och administration

Institutionsstyrelse ledamöter

Institutionsstyrelse protokoll

IT-support

J

Jämställdhet och mångfald, jämställdhetsplan, kontaktpersoner

K

Kuf (Kommittén för Utbildning på Forskarnivå)

Kursadministration

Kursadministratör, kontaktinformation och arbetsuppgifter

Kurser och program

L

Ladok, se Uppdok

Ledigheter

Ledighet, semester och VAB

Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Licentiatseminarium, anmälan

Licentiatseminarium

Licenser på programvara, regler och rutiner

M

Mertid/Övertid

Miljömål

N

Nätverksuppkoppling med eduroam

O

Obligatorisk förhandsgranskning av avhandlingar

Ograduerade medel

Organisation

P

Passerkort för anställda

Personalfrågor

Plagiatkontroll

Primula webb

Publicerade artiklar - Varför är det viktigt att de registreras? Vem registrerar mina artiklar?

R

Rapportkort för doktorand (blankett)

Regler och riktlinjer, universitetsövergripande

Resebyrå (universitets)

Reseräkning - Vad gäller? Hur gör jag?

Resor, riktlinjer för tjänsteresor och möten (uppdaterad 2013-07-01)

Resor med hyrbil (boka via Lingmerths eller direkt hos leverantören)

Resor med taxi

Regelverk inom utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

S

Schablonsemester

Selma

Semesteransökan via egenregistrering i Primula

Sesam

Sjuk och friskanmälan via egenregistrering i Primula

Skatteavdrag frivilligt extra, görs via egenregistrering i Primula

SK-kurs (information från Socialstyrelsen)

Språkgranskning (välj: språktjänster)

Språkverkstaden

Stipendier - var hittar jag utlysta stipendier? Ansökningsblanketter?

Studentportalen - vad är det?

Studentavdelningen

T

Tillgänglighet

Timersättning för icke anställda (blankett: Timersättning 1.1.7)

Tjänstereseförsäkring

Tjänstledighet, se Ledighetsansökan via egenregistrering i Primula

Trådlösa nätverk

U

Uppdok - vad är det?

Uppdok - vem registrerar doktorandens aktivitet i Uppdok? Hur får jag ut intyg på genomförda kurser? 

Upphandling

Utbildning vid IKV

Urkund Plagiatkontroll

Utlandsbetalningar (arvoden och reseräkningar till utlandsboende)

V

VAB-ledighet via egenregistrering i Primula

Å

Årlig uppföljning för doktorander

Årsrapport, se Forskningsrapport

Ö

Övertid/Mertid