Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Tillgänglighet för alla, IKV

Uppsala universitet har en tillgänglighetsplan som utgår från diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och i universitetets Program för lika villkor vid Uppsala universitet.

Här är några utdrag ur Uppsala universitets tillgänglighetsplan för 2011-2012:

Vid Uppsala universitet ska alla kunna arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett funktionshinder. Alla ska bemötas med samma respekt och förståelse oavsett funktionshinder. Kunskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord för ett gott bemötande vid Uppsala universitet.

Med funktionshinder avses, enligt diskrimineringslagen, varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.

Uppsala universitets tillgänglighetsplan följer förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Arbetet är organiserat i tre delområden: lokaler, verksamhet och information.

Ett funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hinder i vardagsmiljön. Exempel kan vara otillgängliga lokaler, informationsspridning och verksamhetsplanering.

En viktig utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder är att tillförsäkra delaktighet, jämlikhet och möjlighet till självbestämmande.

Så långt Universitetets skrivning. 

Mer information

Det finns mer information om funktionsnedsättning på medarbetarportalen; Stöd vid funktionsnedsättning, Anpassning av tillgänglighet - akuta behov, Tillgänglighet i lokaler samt Fakta om funktionsnedsättning.
 

Kontaktvägar vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Studerande

Behöver du stöd i din studiesituation på grund av någon form av funktionshinder? 

Ta i första hand kontakt med kursadministratör:

Även studierektorerna tar tag i dessa frågor om du kontaktar dem:

Lokalerna vi använder är sjukhuslokaler. Vi har små möjligheter att anpassa dessa i någon större utsträckning men kontakta oss. Det kan alltid finnas något vi kan göra.

Anställda

Ta i första hand kontakt med personaladministratör. Det gäller såväl lokaler som förslag till anpassning av arbetsplats, synpunkter på hemsidans tillgänglighet och annat: