Kurspresentationer

Här finns mer information om några av de kurser som IKV ansvarar för:


Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor 2018/2019

Välkommen att söka till postgraduate utbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Kursen ges vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet och motsvarar 15hp. Den bedrivs på kvartsfart med start v 37 2018 till v 17 2019 med 4 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under hösten och 5 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under våren.  
 
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och verifierad aktuell yrkeserfarenhet inom området. 

Du hittar kursen i Uppsala universitets kurskatalog och ansöker via antagning.se.

Målsättningen med kursen är att ge ökade och fördjupade kunskaper inom intensivvård. De områden som tas upp är; fysiologi/patofysiologi, behandling, vård och monitorering inom områdena respiration, cirkulation, njurfunktion, trauma, smärta, sedering och infektion. Kursen belyser även neuro-, barn-, thorax och brännskadeintensivvård samt post-iva vård. Etiska och juridiska frågeställningar diskuteras. Nya forskningsrön inom ovanstående ämnesområden belyses. Föreläsare är specialister inom respektive område. Kursen avslutas med en skriftlig examination. 
 
Ansökan öppnar: 2018-03-15 Sista ansökningsdatum: 2018-04-16 
 
Välkomna! 
 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
 

Kontakt
För vidare information kontakta kursansvariga Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se eller Ing-Marie Larsson, ing-marie.larsson@surgsci.uu.se.