Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Kurspresentationer

Här finns mer information om några av de kurser som IKV ansvarar för:


Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor 2015/2016

Med start Hösten 2015, anordnar Institutionen för kirurgiska vetenskaper fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor. Kursen kommer att pågå vecka 37, 2015 – vecka 17, 2016. Kursen är etablerad sedan 2005 och motsvarar 15hp. Den bedrivs på kvartsfart med 4 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under hösten och 5 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under våren. Detaljerat schema skickas ut före kursstart.

Ansökningsdatum: 2015-04-15

Anmälningskod: UU-42506 via Uppsala Universitets kurskatalog.

Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård och verifierad aktuell yrkeserfarenhet inom området.

Kursinnehåll: Kursen ska ge ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, klinisk övervakning och monitorering inom områdena respiration, cirkulation och njurfunktion i samband med anestesi. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom områdena farmakologi, smärta och smärtbehandling, barn- och neuroanestesi. Etiska och juridiska frågeställningar belyses och diskuteras. Tillämpning av nya forskningsrön inom anestesisjukvård diskuteras.

Välkommen med din ansökan!
För vidare information kontakta kursansvarig Ingbritt Olausson på ingbritt.olausson@surgsci.uu.se.
 Medicinsk teknik, 7,5 högskolepoäng

Uppdragsutbildning

Utbildningen ges i samverkan mellan avdelningen för Medicinsk teknik, verksamhetsområdet Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT, Akademiska sjukhuset och Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Kursen avser att öka och fördjupa kunskaperna i medicinsk teknik hos sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom högspecialiserad och teknikintensiv vård, för att tillgodose kraven på kvalitet och patientsäkerhet i sjukvården.

Huvudsakligt innehåll:
Medicinteknisk säkerhet i teori och praktik. Grundläggande teori i ellära och gaslära. Teknik och metoder för patientnära utrustning inom intensivvård, anestesi- och operationssjukvård samt akutsjukvård. Kvalitetssystem: föreskrifter, kompetens, rutiner, riskanalys, avvikelserapportering. Laborationer, demonstrationer, inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Förkunskapskrav:
För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i form av genomgången sjuksköterskeutbildning eller undersköterskeutbildning samt minst två års yrkeserfarenhet inom teknikintensiv verksamhet.

Studietakt och uppläggning:
Kvartsfart under tiden 30 januari – 24 maj 2017 med undervisning i Uppsala: mån, tis och ons v 5, v 10, v 14 och v 20. Hemtentamen lämnas in under v 21. Undervisningen innebär omfattande självstudier mellan träffarna i Uppsala. Tillgång till internetansluten dator och e-post krävs.

Kursavgift: 13 900 kr/utbildningsplats (exkl moms). Med ansökan skall försäkran om arbetsgivarens finansiering insändas.*

Förfrågningar:

Medicinteknisk ingenjör Ingalill Karlsson, tel: 018-611 33 56, ingalill.karlsson@akademiska.se

Medicinteknisk ingenjör Lia Khan, tel: 018-611 33 49, lia.khan@akademiska.se

Anmälan: Se länk till anmälningsblankett. Blanketten skickas till mt.utbildning@akademiska.se, alt Akademiska sjukhuset, MSI, Medicinsk teknik, att: Ingalill Karlsson, ing 81/82, 2 tr, 75185 Uppsala.

OBS anmälan är bindande!

Sista anmälningsdag: 16 november 2016

* För att kursen skall ges krävs minst 20 deltagare.