Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Kurspresentationer

Här finns mer information om några av de kurser som IKV ansvarar för:


Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor 2018/2019

Välkommen att söka till postgraduate utbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Kursen ges vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet och motsvarar 15hp. Den bedrivs på kvartsfart med start v 37 2018 till v 17 2019 med 4 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under hösten och 5 schemalagda träffar (onsdag-fredag) under våren.  
 
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och verifierad aktuell yrkeserfarenhet inom området. 

Du hittar kursen i Uppsala universitets kurskatalog och ansöker via antagning.se.

Målsättningen med kursen är att ge ökade och fördjupade kunskaper inom intensivvård. De områden som tas upp är; fysiologi/patofysiologi, behandling, vård och monitorering inom områdena respiration, cirkulation, njurfunktion, trauma, smärta, sedering och infektion. Kursen belyser även neuro-, barn-, thorax och brännskadeintensivvård samt post-iva vård. Etiska och juridiska frågeställningar diskuteras. Nya forskningsrön inom ovanstående ämnesområden belyses. Föreläsare är specialister inom respektive område. Kursen avslutas med en skriftlig examination. 
 
Ansökan öppnar: 2018-03-15 Sista ansökningsdatum: 2018-04-16 
 
Välkomna! 
 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
 

Kontakt
För vidare information kontakta kursansvariga Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se eller Ing-Marie Larsson, ing-marie.larsson@surgsci.uu.se.