Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Kursadministration vid IKV

Vänd dig till kursadministratörerna med frågor om exempelvis kursansökan, kursregistrering och resultat.

Isabel Eriksson Vestin, kursadministratör
E-post: isabel.eriksson.vestin@surgsci.uu.se
Tel: 018-611 31 02
Fax: 018-55 93 57

Åsa Eriksson, kursadministratör
ÖNH-kursen, Klin Med IV på Läkarprogrammet samt Foniatri I och Foniatri II på Logopedprogrammet
E-post: asa.eriksson@akademiska.se, asa.eriksson@surgsci.uu.se
Tel: 018–611 53 65
Fax: 018–55 82 31

Annika Häger, kursadministratör
Röntgensjuksköterskeprogrammet, radiologikurserna på läkarprogrammet
E-post: annika.hager@radiol.uu.se
Tel: 018-611 45 99, 070-167 90 66
 

Vem ska jag fråga?

Behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av kursledare eller programansvarig. Antagningsenheten vid Uppsala universitet sköter antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

Examen

Alla examina vid Uppsala universitet utfärdas av examensenheten. Frågor som rör examen bör därför först riktas till dem. Via examensenhetens hemsida hittar du mer information om de olika examina som finns, samt hur du går tillväga för att ansöka om examen.

Kurs- och programansökan

Ansökningar till våra utbildningar görs via studera.nu. Sista datum för ansökan är den 15 april för hösttermin samt den 15 oktober för vårtermin. Mer information finns via studera.nu. Har du frågor om IKVs utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursledare eller programansvarig.

Kursregistering

Registrering på institutionens kurser sköts av kursadministrationen.

Reseersättning

Från och med 1 februari 2015 betalas reseersättningen för studenter ut av ALF-kansliet på Akademiska sjukhuset. Inlämning av reseräkning och kvitton/biljetter sker direkt på ALF-kansliet (ingång 61, plan 7) eller i brevlådan i hisshallen på samma plan. Läs Regelverk för reseersättning vid regionplaceringför studenter på läkarprogrammet för mer information. Vid frågor kontakta ALF-kansliet på alf@akademiska.se.

Schema

Se respektive kurs/program i studentportalen.

Tentamensanmälan

Sker via respektive Kurs/program i studentportalen.

Tillgodoräkning

Blankett finns hos studievägledningen.

Studievägledning

Studievägledning vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet ger Enheten för studie- och karriärvägledning övergripande information och vägledning kring alla universitetets utbildningar.

Studierektorer vid IKV

Peter Stålberg, studierektor för läkarprogrammet

Camilla Fröjd, studierektor för utbildningar med omvårdnadsinriktning