Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Obligatorisk förhandsgranskning

Obligatorisk förhandsgranskning av alla avhandlingar vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci infördes för disputationer som sker efter den 1 januari 2014, enligt beslut i områdesnämnden 2013-06-13. 

Den obligatoriska förhandsgranskningen införs för att säkerställa ämneskvaliteten i avhandlingar inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Den kan behandlas vid ett möte som ligger minst 12 veckor innan disputationsdatumet. Detta enligt tidigare rutiner. Se mötesdatum och sista inlämningsdatum här.

Vid alla disputationer, efter 1 januari 2014, ska tre betygsnämndsledamöter utses som deltar i förhandsgranskning och disputation, dock är det möjligt att ha fem ledamöter, om man så önskar. 

Vid sammanträdet i kommittén för utbildning på forskarnivå beslutas om betygsnämnd och samordnare för förhandsgranskningen. Kommittén kontaktar sedan betygsnämndensledamöter dagen efter sammanträdet. Betygsnämnden har tio arbetsdagar på sig från det uppdraget beslutats och meddelats av kommittén för utbildning på forskarnivå.

Samordnare för förhandsgranskningen utses av kommittén för utbildning på forskarnivå, på förslag från handledare, i de fall ordförande vid disputationen inte ingår i betygsnämnden. Det är viktigt att handledaren redan vid förfrågan informerar betygsnämndsledamöterna om tidsplan för förhandsgranskningen. Handledaren har det yttersta ansvaret för att förhandsgranskningen kommer in i tid för beslut. 

Disputationsanmälan tas åter upp vid nästa sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå för beslut om disputation får ske utifrån betygsnämndens rekommendation. Beslutet meddelas dagen efter mötet. Om beslutet är negativt får nytt disputationsdatum inte ligga närmare än 3 månader från det först angivna datumet. 

Vid förhandsgranskningen används:

Instruktionerna och mall för protokoll finns tillgängliga under rubriken Blanketter

Betygsnämndsledamöter får instruktionerna i samband med information om att förhandsgranskning ska ske. Protokollsmallen skickas till samordnaren vid förhandsgranskningen. Samordnaren bekräftar resultatet av förhandsgranskningen med sin signatur och sänder protokollet till kansliet för medicin och farmaci. 
 

Vid frågor kontakta:

Kommittén för utbildning på forskarnivå
e-post: kuf@uu.se
 

Utbildningshandläggare
Pernille Husberg och Daniel Nihal Svensson
Områdeskansliet för medicin och farmaci
Box 256
751 05 Uppsala

Tel Pernille: 018-471 19 61,070-1679121
Tel Daniel: 018-471 36 19, 070-1679800