Department of Surgical Sciences

Postal address
Akademiska sjukhuset entrence 70, 1 tr
SE-751 85 Uppsala

Visiting address
Akademiska sjukhuset entrence 70, 1 tr

Invoice address
Uppsala University
PG1254
SE-737 84 Fagersta

Reference number 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-mail
surgsci@surgsci.uu.se

Head of Department
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Financial Administration
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Course Administration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Human Resource Administration
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organization Number
202100-2932

Registration number for value-added tax VAT SE202100293201

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

New Horizons

Read the Uppsala University magazine New Horizons online or order your own copy!

Universen

Universen is the Uppsala University magazine for employees. Some university news in the magazine are translated into English.

Research at IKV

Research at the Department of Surgical Sciences is conducted with surgery as a topic in the broad sense.

The research groups are focusing on different surgery specialities that correspond to the partitioning of the surgical work at the Uppsala University Hospital.
 

Research groups within the Department of Surgical Sciences:

An increasing number of nurses conduct research within the framework of one of the research groups. Their research is described in the presentation of the research groups. There is also a separate heading for Nurse researchers with ongoing projects from nurses.

Epidemiological research is conducted in several research groups but is also presented separately in some occasions since the research is fairly independent from the other research within the group.

The research groups are working with different methods and with competences ranging from molecular biology and basic pathology to patient related problematic complexes within clinical health care. In many instances there is cooperation with other departments and with clinics and research groups at other hospitals both within Sweden and abroad.

Read the research groups' presentations via the links in the left margin.

Research funding

The research administrative group will help you as a researcher at Uppsala university to apply and administer extern research grants. To the group is a scientific contact person for Wallonie-Bruzelles International employed.

You can find help with

  • financier for your research
  • templates for budget- and project calculation
  • information about EU programs

Please go to Searching for calls in Research Professional for a list on notices and timeschedule.

Applications to the Regional Ethical Review Board

Do you want to make an ethical vetting? The application must be well scrutinized and written with consideration. Do not leave it to the last minute, administration takes about a week. 

Read guidelines on the homepage of the Regional Ethical Review Board! 

Note: It is not permittad to fill in the application in English, only in Swedish. Therefore, do not use the English version. 

See Swedish guide.

Genusmedicin - Lika villkor

Genusmedveten forskning har dubbel ansats: Den tar hänsyn till deltagande av både kvinnor och män, med lika möjligheter för alla, och integrerar genus i forskningen från initial forskningsidé till spridning av resulat.

Läs om hur man på Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet arbetar med dessa frågor. Dessa artiklar är hämtade från deras hemsida.

Genusmedveten Forskning

Dialogues on Diversifying Clinical Trials: Successful strategies for engaging women and minorities in clinical trials

ReviewType 2 diabetes and cardiovascular disease in women