Anmälan till doktorspromotion öppen

2018-03-12

För forskarstuderande som är klara med sin doktorandutbildning samt kommer att disputera senast den 30 maj 2018 är nu anmälan om vårpromotionen den 1 juni 2018 öppen. Sista anmälningsdag är den 1 april. Klicka här för mer information.