Utlysande av val vid IKV

2017-08-28

Val av ledamöter och suppleanter i institutionsstyrelsen för valkorporationerna TA-personal, forskarstuderande samt akademiska lärare m.fl., utlyses härmed. Valet avser en mandatperiod om 3 år.

Mandatperioden för dem som nu företräder korporationerna löper ut 2017-09-30. Valet sker enligt rektors valföreskrifter 2000-10-25.

För gruppen forskarstuderande krävs för rösträtt att du vid nomineringstidens utgång är registrerad för studier vid Uppsala universitet och har en aktivitetsgrad om minst 10 procent av heltidsstudier.

Rösträtt inom korporation för anställda (lärare m fl resp TA-personal) tillkommer arbetstagare vid Uppsala universitet som vid nomineringstidens utgång är i tjänst med anställning om minst sex månader och med minst 40 % av heltidstjänstgöring med placering vid institutionen.

Mer information

För mer information läs Utlysningen