Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Forskning vid IKV

Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, IKV, bedrivs forskning inom ämnesområdet kirurgi i vid bemärkelse.

Indelningen i forskargrupper utgår från olika specialiteter inom kirurgin. De sammanfaller i huvudsak med uppdelningen av den kirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Inom följande områden bedrivs forskning vid IKV

Fler och fler sjuksköterskor bedriver forskning. Det sker i regel inom ramen för någon av forskargrupperna och deras forskning presenteras under respektive grupp. Det finns även en sammanställning av pågående projekt där sjuksköterskor forskar, några som disputerade andra som led i sin forskarutbildning.

Epidemiologisk forskning bedrivs inom flera forskargrupper men presenteras även separat på ett par ställen eftersom forskningen sker tämligen fristående från övrig forskning inom respektive grupp. Läs mer under Anestesiologi, intensivvård och smärtforskning samt Ortopedi.

Forskargrupperna arbetar med olika metoder och med mycket bred kompetens från molekylärbiologi och grundläggande patofysiologi till direkt patientrelaterade problemkomplex inom klinisk sjukvård. I många fall sker samarbete över institutionsgränser och med kliniker och forskargrupper på andra sjukhus såväl nationellt som internationellt.

Varje forskargrupp leds av en forskargruppsledare som får sitt uppdrag på delegation av prefekten.

Projektet: Framtidens Forskningslokaler

Läs om arbetet med nya forskningslokaler för forskningen vid Akademiska sjukhuset Rudbeck och BMC.

Forskningsfinansiering

Forskningssekreterargruppen hjälper dig som forskar vid Uppsala universitet att söka och hantera externa forskningsanslag. Till gruppen är en vetenskaplig kontaktperson för Wallonie-Bruxelles International knuten sedan april 2010.

Du kan få hjälp med att  exempelvis hitta:

  • finansiärer för din forskning.
  • mallar för budget- och projektkalkyler.
  • information om EU:s ramprogram.

Vill du veta mer? Läs mer om forskningsfinansiering här eller ta kontakt med någon av forskningssekreterarna.

Lista på utlysningar i tidsordning finns i utlysningsdatabasen Research Professional för Medicin och farmaci.

Viktigt om etikansökningar

Ska du göra en etikansökan?

Ansökan ska vara väl genomtänkt och noggrant skriven innan den lämnas in! Var ute i god tid, exempelvis tar det en vecka att betala avgiften!

Läs anvisningarna här och på Etikprövningsnämndens hemsida!

Ansökan till Etikprövningsnämnden, anvisningar.

Genusmedicin - Lika villkor

Genusmedveten forskning har dubbel ansats: Den tar hänsyn till deltagande av både kvinnor och män, med lika möjligheter för alla, och integrerar genus i forskningen från initial forskningsidé till spridning av resulat.

Läs om hur man på Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet arbetar med dessa frågor. Dessa artiklar är hämtade från deras hemsida.

Genusmedveten Forskning

Dialogues on Diversifying Clinical Trials: Successful strategies for engaging women and minorities in clinical trials

ReviewType 2 diabetes and cardiovascular disease in women